Ex55070A: Microsoft Lync 2013 Depth Support Engineer
Utbildningsform: Kurs, 3 dagar
Kursen ger en grundlig genomgång av Lync Server-arkitekturen ur ett felsökningsperspektiv.Denna kurs är normalt på fem dagar men levereras i detta utförande i ett komprimerat format på tre dagar.Läs mer & boka
Ex20335B: Lync Network Readiness Assessment
Utbildningsform: Kurs, 2 dagar
Denna komprimerade kurs går igenom design av Lync Unified Communications, ur ett nätverksperspektiv. Läs mer & boka
Ex20336B: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
Utbildningsform: Kurs, 2 dagar
På den här kursen lär du dig grunderna i Lync Server 2013. Vi går igenom Lync´s topologi och dess roller. Vi lär oss att installera och administrera Lync och fokuserar på Instant Messaging och konferensdelarna i Lync. Kursen varvar teori med praktiska övningar. Läs mer & boka
Ex20337B: Lync Server 2013 Enterprise Voice
Utbildningsform: Kurs, 2 dagar
Detta är en anpassad utbildning som är resultatet av att vi lyssnat på er feed-back och gjort en komprimerad variant av Microsofts kurs 20337A. Martin Lidholm (MVP) går här igenom ett urval av modulerna och kompletterar med sina egna unika erfarenheter och kunskaper.Läs mer & boka
20336B: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
På den här kursen lär du dig att planera, designa, implementera, konfigurera och administrera en Microsoft Lync Server 2013 -miljö. Under veckan riktar vi in oss på Lync Server 2013 Enterprise Unified Communications -funktioner med tyngdpunkt på samverkan med och migrering från andra kommunikationslösningar. Läs mer & boka
20337B: Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync Server 2013
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Lär dig att designa och konfigurera Enterprise Voice samt Online Services i Microsoft Lync Server 2013. Du kommer få färdigheter och kunskaper för att konfigurera och hantera en Lync Server 2013 miljö on-premises, i molnet eller i en hybridmiljö.Läs mer & boka