20342B: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Kursen ger dig riktlinjer, best practices och färdigheter som hjälper dig att designa och optimera din Exchange implementation.

Den vänder sig till dig som redan gått 20341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 eller har motsvarande kunskaper och som vill fördjupa dig ytterligare i Exchange 2013.

Kursen är dessutom förberedande för certifieringen 70-342: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 vilken ingår som en del av MCSE: Microsoft Exchange Server 2013

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som redan har en förståelse av Exchange 2013 men vill lära dig hur en miljö ska designas och optimeras för att exempelvis delta i projekt med syfte att implementera Exchange 2013 eller att integrera med exempelvis Exchange online.

Du lär dig

Under kursen lär du dig att:

 • Designa och implementera Exchange Server 2013 Unified Messaging
 • Designa och implementera site resiliency för Exchange Server 2013
 • Planera virtualiserings-strategi för Exchange Server 2013 rollerna
 • Designa och implementera säkerhet för message transport
 • Designa och implementera message retention
 • Designa och implementera administrativ säkerhet
 • Använda Windows PowerShell 3.0 för att hanterera Exchange Server 2013
 • Designa och implementera integration med Exchange Online
 • Designa och genomföra migreringar från andra mailsystem och uppgraderingar från tidigare versioner av Exchange Server

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kunskaperna under kursen ska du minst två års erfarenhet av administration av Exchange Windows Server, samt inneha certifieringen 70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 eller motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll

Kursmaterialet utgörs av följande moduler:

 • Design and implement Exchange Server 2013 Unified Messaging
 • Design and implement site resiliency for Exchange Server 2013
 • Plan a virtualization strategy for Exchange Server 2013 roles
 • Design and implement message transport security
 • Design and implement message retention in Exchange Server 2013
 • Design and implement messaging compliance
 • Design and implement administrative security in an Exchange Server 2013 environment
 • Use Windows PowerShell 3.0 to manage Exchange Server 2013
 • Design and implement integration with Exchange Online
 • Design and implement messaging coexistence
 • Design and implement Exchange Server migrations from non-Exchange messaging systems, and upgrades from previous Exchange Server versions

Certifiering

Kursen är förberedande för certifiering 70-342: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 vilken ingår som en del av MCSE: Microsoft Exchange Server 2013.

Utbildningsform

Kurs

Längd

5 dagar

Pris

28 600kr

Kurslokal

Aktiviteten, Kista

Välj startdatum för att boka:

Kursmaterial

Kursmaterialet är utvecklat av Microsoft Learning och består av en bok på engelska.

Förtäring

Morgonkaffe, förmiddagsfika med fralla, lunch samt eftermiddagsfika med nybakat serveras utanför kurslokalen. Citronvatten finns i kurslokalen, samt frukt och godis utanför rummet.


Allmänna villkor
Villkor Expero Vouchers