Omfattning

Expero Vouchers kan utnyttjas till samtliga Expero’s kurser.

Tecknare

Expero Vouchers kan användas av den som har behovet inom organisationen som har förvärvat vouchern. Vouchers kan dock ej överlåtas till annat företag utanför den organisation som ursprungligen förvärvade dem.

Bokning

Efter att du bokat ett schemalagt kurstillfälle får du inom några dagar en bokningsbekräftelse, din bokning är då bindande.

Betalningsvillkor

Alla priser redovisas exklusive moms. Aktuellt pris för schemalagda kurser anges i kursschemat på www.expero.se . Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Expero Vouchern ska vara betald innan kursstart. Dröjsmålsränta debiteras med 2% per månad vid utestående likvid från och 30 dagar efter fakturadatum till dess att full likvid erlagts.

Betalning med vouchers

Vid bokning anges att utbildningen ska betalas med vouchers. Vouchers måste beställas för aktuell organisation senast i samband med bokningen av utbildningen för att betalning med vouchers ska vara möjlig.

Giltighet

Expero Vouchers är giltiga ett år (365 dagar) från fakturadatum.

Av och ombokning

Efter mottagen bokningsbekräftelse är beställningen bindande men kan dock överlåtas till annan person inom samma företag efter samråd med Expero. Vid outnyttjad kursplats debiteras hela kursavgiften, ditt företag har dock möjlighet att utnyttja kursplatsen inom 6 månader i mån av plats på senare kurstillfällen.

Om hela eller del av kursavgiften betalats med vouchers gäller samma avbokningsregler.

Av eller ombokning kan göras utan kostnad fram till 14 dagar innan kursstart. Vid av eller ombokning senare 14-7 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Sker avbokning eller ombokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Förbehåll

Expero förbehåller sig rätten att utan tidigare varning göra förändringar av utbud, schemaläggning eller priser. Detta gäller ej schemalagda kurser med redan bokade deltagare.

Utbildningsavbrott

Om Expero tvingas ställa in eller avbryta utbildning ska Expero i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid senare utbildningstillfälle. Alternativt har kunden rätt till att antingen återfå kursavgiften beräknat på outnyttjade hela kursdagar eller att erhålla motsvarande belopp tillgodo inför framtida utbildningstillfälle. Kursavgiften per dag fastställs genom att dividera den totala kursavgiften med kursens antal utbildningsdagar. Vid inställd kurs återbetalas inbetalda avgifter, ersättning därutöver utbetalas ej.

Personuppgifter

I samband med att du gör din beställning godkänner du att vi lagrar och använder lämnade personuppgifter så att vi kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.