Allmänna villkor

Bokning

Efter att du bokat ett schemalagt kurstillfälle får du inom några dagar en bokningsbekräftelse, din bokning är då bindande.

Betalningsvillkor

Alla priser redovisas exklusive moms. Aktuellt pris för schemalagda kurser anges i kurs schemat på www.expero.se. Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Kursavgiften skall vara betald innan kursstart. Dröjsmålsränta debiteras med 2% per månad vid utestående likvid från och 30 dagar efter fakturadatum till dess att full likvid erlagts.

Anpassade utbildningar offereras efter förfrågan.

Betalning med vouchers

Vid bokning skall aktuellt vouchernummer anges för att ordern skall avräknas mot denna.

Av och ombokning

Efter mottagen bokningsbekräftelse är beställningen bindande men kan dock överlåtas till annan person inom samma företag efter samråd med Expero. Vid outnyttjad kursplats debiteras hela kursavgiften, ditt företag har dock möjlighet att utnyttja kursplatsen inom 6mån i mån av plats på senare kurstillfällen.

Om hela eller del av kursavgiften betalats med vouchers gäller samma avbokningsregler.

Av- eller ombokning av företagskurs eller kursplats i schemalagd utbildning kan göras utan kostnad fram till 29 dagar före kursstart. Vid av- eller ombokning 28 till 14 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Sker avbokning eller ombokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Vid av- eller ombokning av företagskurser faktureras dagsarvodet samt de kostnader som Expero inte kan undvika trots av- eller ombokning av kurs, t ex tid för anpassningar, resor, kursmaterial och beställd förtäring.

Förbehåll

Expero förbehåller sig rätten att utan tidigare varning göra förändringar av utbud, schemaläggning eller priser. Detta gäller ej schemalagda kurser med redan bokade deltagare.

Utbildningsavbrott

Om Expero tvingas ställa in eller avbryta utbildning skall Expero i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid senare utbildningstillfälle. Alternativt har kunden rätt till att antingen återfå kursavgiften beräknat på outnyttjade hela kursdagar eller att erhålla motsvarande belopp tillgodo inför framtida utbildningstillfälle. Kursavgiften per dag fastställs genom att dividera den totala kursavgiften med kursens antal utbildningsdagar.
Vid inställd kurs återbetalas inbetalda avgifter, ersättning därutöver utbetalas ej.

Personuppgifter

I samband med att du gör din beställning godkänner du att vi lagrar och använder lämnade personuppgifter så att vi kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.