20688D: Supporting Windows 8.1

Den här kursen ger dig kunskaperna du behöver för att felsöka och åtgärda problem i en Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2 nätverksmiljö.

Under fem dagar med mycket praktiska labbar går vi igenom hur de viktigaste komponenterna i Windows fungerar för att kunna identifiera och åtgärda problem relaterade till nätverk, Appar från Store, säkerhet, Group Policies, IE, RAS och mobila enheter.

Under kursen använder vi de nya versionerna av t.ex: Desktop Optimization Package (MDOP), Application Compatibility Toolkit (ACT), Windows Performance Toolkit (WPT), Microsoft Message Analyzer och även Sysinternals verktyg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som vill få en djupare förståelse av funktionerna i Windows för att kunna felsöka Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 med en rad olika verktyg.
Kursen är förberedande för certifiering 70-688, MCSA: Supporting Windows 8.1.

Förkunskaper

Deltagare på kursen bör redan ha kunskaper om TCP-IP nätverksteknologi, Active Directory, PKI, Windows Server, Windows 7, automatiserade Windows-installationer.

Kursinnehåll

Kursmaterialet utgörs av följande moduler:
Module 1: Implementing a Troubleshooting Methodology
Module 2: Troubleshooting Startup Issues
Module 3: Troubleshooting Hardware and Device Drivers
Module 4: Troubleshooting Remote Computers
Module 5: Resolving Network Connectivity Issues
Module 6: Troubleshooting Group Policy
Module 7: Troubleshooting User Settings
Module 8: Configuring and Troubleshooting Remote Connectivity
Module 9: Troubleshooting Resource Access within a Domain
Module 10: Configuring and Troubleshooting Resource Access for Clients That Are Not Domain Members
Module 11: Troubleshooting Applications
Module 12: Maintaining Windows 8.1
Module 13: Recovering Windows 8.1

Detaljerat kursinnehåll

Certifiering

Kursen är förberedande för MCP test 70-688, MCSA: Supporting Windows 8.1.

Utbildningsform

Kurs

Längd

5 dagar

Pris

28 600kr

Kurslokal

Aktiviteten, Kista

Välj startdatum för att boka:

Kursmaterial

I priset ingår komplett kursmaterial på engelska från Microsoft (MOC).

Förtäring

Morgonkaffe, förmiddagsfika med fralla, lunch samt eftermiddagsfika. Citronvatten finns i kurslokalen, samt frukt och godis utanför rummet.


Allmänna villkor
Villkor Expero Vouchers