20695A: Deploying Windows Devices and Enterprise Apps

På denna kurs får du under fem dagar fördjupa dig i deployment-scenarion med Microsoft Deployment Toolkit (MDT) och  System Center 2012 R2 Configuration Manager, deployment av både Windows 7 och Windows 8.1 gås igenom.
Du lär dig hur du tar fram en strategi för deployment av operativsystem och applikationer för att sedan implementera en lite-touch eller zero-touch deployment-lösning för devices och applikationer.
Kursen är förberedande för certifiering 070-695, Deploying Windows Devices and Enterprise Apps.

Målgrupp

Kursen vänder sig exempelvis till administratörer med ansvar för deployment, och underhåll av PCs, devices och applikationer.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig innehållet i kursen behöver du ha administrativa erfarenheter av nätverk, Windows Server och Active Directory samt en grundläggande förståelse av administration av ConfgMgr 2012. Erfarenheter av PKI-infrastruktur, SQL och PowerShell är också en fördel.

Kursinnehåll

Kursmaterialet utgörs av följande moduler:
Module 1: Assessing the Network Environment for Supporting Operating System and Application Deployment
Module 2: Determining Operating System Deployment Strategies
Module 3: Assessing Application Compatibility
Module 4: Planning and Implementing User State Migration
Module 5: Determining an Image Management Strategy
Module 6: Preparing For Deployments Using Windows ADK
Module 7: Supporting PXE-Initiated and Multicast Operating System Deployments
Module 8: Implementing Operating System Deployment by Using the Microsoft Deployment Toolkit
Module 9: Implementing Operating System Deployment by Using System Center 2012 R2 Configuration Manager
Module 10: Integrating MDT and Configuration Manager for Operating System Deployment
Module 11: Activating Clients and Managing Additional Configuration Settings
Module 12: Deploying Office 2013

Detaljerad kursbeskrivning

 

Certifiering

Kursen är förberedande för certifiering 070-695, Deploying Windows Devices and Enterprise Apps som är ett av de två obligatoriska testerna för MCSE-certifieringen Enterprise Devices and Apps.

Utbildningsform

Kurs

Längd

5 dagar

Pris

28 600kr

Kurslokal

Aktiviteten, Kista

Välj startdatum för att boka:

Kursmaterial

Kursmaterialet är utvecklat av Microsoft Learning och består av en bok på engelska

Förtäring

Morgonkaffe, förmiddagsfika med fralla, lunch samt eftermiddagsfika. Citronvatten finns i kurslokalen, samt frukt och godis utanför rummet.


Allmänna villkor
Villkor Expero Vouchers