Anders Green

Till vardags arbetar Anders som konsult på Altitude 365 med inriktning och fokus på systemdesign för Office 365, Lync och Exchange i Enterprise miljöer.

”-Att hålla utbildningar hos Expero är ett utmärkt komplement till mitt konsultarbete eftersom det dels är roligt att dela med sig av sina kunskaper från fältet men också för att jag i min kontakt med kursdeltagarna kan lära mig av deras frågeställningar och miljöer.”

Med sin 16-åriga branscherfarenhet har Anders hunnit komma i kontakt med en rad projekt inom både den privata och offentliga sektorn. Han har även lång erfarenhet av virtuell såväl som fysisk infrastruktur baserad på Windows Server teknologier, VM-Ware och Citrix.

Anders utbildningar är mycket uppskattade då han har lätt att dela med sig av sina kunskaper han fått i alla de projekt han deltagit i.

Microsoftutbildare - Anders Green