Börje Karlsson

Börje har arbetat inom IT-branschen sedan 1988. Efter utbildning inom programmering och systemering jobbade han med programutveckling inom Pascal och Dataflex samt med lokala nätverk (Novell Netware och IBM PC Lan program). F o m 1995 började han jobba med Microsoft backoffice produkter SMS, SQL Server, SharePoint Windows NT m fl. Börje har under de senaste 10 åren helt fokuserat på IT–drift med inriktning på Microsoft System Center. Under ett flertal år ansvarade han för utvecklingen av Db Maint en produkt för drift och underhåll av MS SQL Server.

Börje är en av grundarna av Lan Assistans AB ett företag som specialiserat sig på systemintegration.

Börje var under 3 år (2006-2008) medlem i Microsoft Partner Advisory Board inom området Advanced Infrastructure vilket gett honom en unik inblick i Microsofts produkter inom infrastruktur.

Idag är Börje fokuserad på produkter och lösningar för effektiv IT-drift samt SharePoint och SQL Server. Börje jobbar både med projektledning och teknik samt fungerar ofta som rådgivare och bollplank inom framförallt IT-drift i Windows-miljö.

”-Den största utmaningen för mig ligger i att hitta lösningar som verkligen är till gagn för verksamheten exempelvis höjer produktiviteten, ger nöjdare användare och/eller är kostnadseffektiva.T.ex. Microsoft Data Protection Manager 2007 är en produkt som av många IT-avdelningar upplevs som ”unik” kanske inte främst ur ett tekniskt perspektiv utan för dess enkelhet läs ”stort värde för investeringen”.

Börje har stor erfarenhet av att hålla utbildningar och seminarier.

Microsoftutbildare - Börje-Karlsson