Jonas Ullman

Jonas arbetar som konsult på Gridpro och har mångårig erfarenhet av kunders problem och frågeställningar i både stora och små IT-miljöer. Som instruktör är han mycket uppskattad för sitt positiva sätt men inte minst sina gedigna kunskaper.

Jonas har under de senaste 12 åren arbetat som konsult inom system management-området med fokus på design och installation. Teknikområdena har varit System Center Configuration Manager 2007 och desktop deployment baserat på Microsoft Deployment Toolkit.

I sitt arbete har han även tagit fram och anpassat verktyg för automatisering av IT-processer för att förenkla IT-avdelningens dagliga arbete. Jonas har också arbetat som projektledare i stora infrastrukturprojekt med målet att skapa konsoliderade klientplattformar och system management lösningar.

Microsoftutbildare - Jonas Ullman