Patrik Sundqvist

Patrik arbetar på Gridpro som lösningsarkitekt och utvecklare med specialistkompetens inom självbetjäning och processautomatisering. Patrik har ägnat de senaste sju åren åt att bygga lösningar för automatisering av IT-processer. Genom att kombinera djup infrastruktur- och utvecklingskompetens kan Patrik se lösningar utanför de vanliga ramarna.

Patrik har varit drivande i TAP-programmet för Service Manager 2010. I TAP-programmet har han utvecklat en självbetjäningsportal för Service Manager under översikt av Microsofts produktgrupp. Patrik är mycket engagerad i Service Manager community och ses ofta på produktgruppens officiella blogg, där han presenterar lösningar och anpassningar av produkten.

Patrik driver System Center-bloggen litware.se där han presenterar idéer och anpassningar för primärt Service Manager. Patrik har blivit inbjuden som talare till Microsoft Management Summit (MMS) och andra Microsoft-event för att prata om anpassningar och möjligheter med Service Manager.

Hos Expero håller Patrik utbildningar primärt om Service Manager inom vårt Experience Concept –utbildningar ni inte hittar någon annanstans.

Sedan oktober 2010 är han också medlem i MEET (Microsoft Extended Expert Team).

Microsoftutbildare - Patrik Sundqvist