Johan Arwidmark

Johan är specialist på Windows Deployment med världen som arbetsfält.

Utöver hans roll som konsult, på konsultföretaget Knowledge Factory, föreläser han flitigt på konferenser som MMS och TechEd. Han är aktiv i olika forum för Windows Deployment, t ex deployvista.com, deploymentresearch.com, itproffs.se och myitforum.com. Johan har också erhållit titeln Microsoft Most Valuable Professional (MVP) inom Setup & Deployment.

Johan är känd för sin energiska och humoristiska stil, och för sin förmåga att förklara komplexa lösningar genom att förankra dem i verklighetstrogna scenarion och live demos. Hos Expero föreläser han i våra Experience Concept –utbildningar, om verktyg och lösningar för “Enterprise” Windows Deployment, MDT 2010, WinPE, USMT, WDS, WAIK och SCCM 2007.

Microsoftutbildare - Johan Arwidmark