Ex211: Updating Your Planning, Deploying and Managing Skills from System Center Configuration Manager 2007 to 2012 SP1

”Microsoft System Center Configuration Manager 2012” (SCCM) är den efterlängtade uppföljaren till Configuration Manager 2007. Mycket har förändrats och det är egentligen en helt ny produkt även om vissa funktioner kan kännas igen. Exempel på nyheter är:

 • Ny arkitektur vad gäller ”Content Management”
 • Nytt administrativt gränssnitt med s.k. ”Workspaces”
 • Avancerad delegeringsmodell
 • Web portal för beställning av applikationer
 • Nytt sätt att handskas med applikationer ”Application Management”

På många sätt innebär ConfigMgr 2012 att man måste tänka på ett annat sätt jämfört med tidigare versioner. Uppgradering från Configuration Manager 2007 görs genom migrering, den traditionella ”in-place” upgrade finns inte längre.

Kursen är en genomgång av de flesta funktionerna i Configuration Manager 2012 med fokusering på skillnaderna mot Configuration Manager 2007. Dessutom går instruktören igenom hur du på bästa sätt kan migrera från Configuration Manager 2007.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dem som behöver lära sig nyheterna i Configuration Manager 2012 för att arbeta i exempelvis följande eller liknande roller:

 • Deltagare i ett projekt med syfte att implementera Configuration Manager 2012 som behöver kunskap om hur produkten fungerar
 • Befintliga Configuration Manager 2007 administratörer med ansvar att installera konfigurera samt underhålla en kommande Configuration Manager 2012 installation
 • Configuration Manager 2007 administratörer som kommer att arbeta med Configuration Manager 2012 för att t.ex distribuera programvara, säkerhetsuppdateringar och operativsystem

Du lär dig

Under kursen lär du dig att installera och konfigurera en Configuration Manager 2012 Site.

Vi går även igenom funktionerna:

 • Content Management – Ny hantering och nytt sätt att tänka vad gäller Distribution Points
 • Application Management – Ett nytt sätt att distribuera applikationer. Du behöver inte längre använda Task Sequence för att distribuera ”komplicerade” applikationer
 • Software Update Management – Det man i dagligt tal kallar patchhantering. Nya funktioner som Software Update Groups och Automatic Deployment Rules
 • OS Deployment – Förändringar från ConfigMgr 2007
 • System Center Endpoint Protection (tidigare kallad Forefront Endpoint Protection 2010) •Compliance Settings – Det som förut kallades Desired Configuration Management

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kunskaperna under kursen ska du ha vana vid Windows Server administration och Windows Active Directory domänmiljö samt ha en god förståelse av Windows server baserade nätverkstjänster. Tidigare erfarenhet av SMS eller Configuration Manager är rekommenderat då fokus ligger på att beskriva vad som är nytt i Configuration Manager 2012.

Kursinnehåll

Kursmaterialet utgörs av följande moduler (kapitel):

Module 1: Overview of Configuration Manager 2012
Module 2: Planning and Deploying Configuration Manager 2012
Module 3: Planning and Deploying Configuration Manager 2012 Clients
Module 4: Collecting Inventory and Metering Software Usage
Module 5: Querying and Reporting Data using SQL Server Reporting Services
Module 6: Application Management
Module 7: Deploying Operating Systems Using Configuration Manager 2012
Module 8: Deploying and Managing Software Updates
Module 9: Working with Compliance Settings in Configuration Manager 2012
Module 10: Software Center – Application Catalog
Module 11: Delegation Model in Configuration Manager 2012

 

Utbildningsform

Kurs

Instruktör

Lennart Wahlberg

Längd

2 dagar

Pris

13 800kr

Kurslokal

Hilton Stockholm Slussen Hotel

Välj startdatum för att boka:

Kursmaterial

Kursmaterial på engelska utvecklat av Expero.

Förtäring

Morgonkaffe, förmiddagsfika med fralla, lunch samt eftermiddagsfika med nybakat serveras utanför kurslokalen. Citronvatten finns i kurslokalen, samt frukt och godis utanför rummet.


Allmänna villkor
Villkor Expero Vouchers