Ex10747-48: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager

47_48_450

Microsoft har nu släppt en första version av de två certifieringsgrundande kurserna för ”Microsoft System Center Configuration Manager 2012” (SCCM):

 • 10747A: Administering System Center 2012 Configuration Manager (5 dagar)
 • 10748A: Deploying System Center 2012 Configuration Manager (3 dagar)

På Expero har vi tagit fram denna anpassade version där vi går igenom materialen till båda kurserna under fem intensiva dagar, istället för de normala åtta!

Kursen är en komplett genomgång med allt från planering och installation av en System Center 2012 Configuration Manager hierarki till administration. Detta inkluderar Central Administration Site, Primary och Secondary Sites.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dem som kommer att ansvara för hantering, planering och installation av en eller flera System Center 2012 Configuration Manager siter. Det gäller också planering och installation av Site System för att supporta t.ex. OS deployment, Software Updates Management och Software Distribution. Deltagaren kan ha tidigare erfarenhet av Configuration Manager eller vara ”new to product”.

Kursen är lämplig för den som kommer att arbeta i exempelvis följande eller liknande roller:

 • Deltagare i ett projekt med syfte att implementera Configuration Manager 2012 som behöver kunskap om hur produkten fungerar
 • Befintliga Configuration Manager 2007 administratörer som behöver lära sig Configuration Manager 2012
 • ”New to product”

Du lär dig

Under kursen lär du dig att administrera, planera och installera en Configuration Manager 2012 Site hierarki med nödvändiga stödsystem (Site Systems).

Efter kursen så kan du:

 • Beskriva Configuration Manager 2012 infrastruktur och deployment scenarier
 • Planera och installera en Single Primary Site
 • Planera och konfigurera administrativa roller
 • Planera och installera en multipel site hierarki med Central Administration Site
 • Beskriva replikering och datatyper samt övervaka replikering
 • Använda olika metoder för att installera Configuration Manager 2012 klienten
 • Utföra underhåll och övervaka funktioner
 • Migrera objekt från Configuration Manager 2007 till Configuration Manager 2012
 • Beskriva funktionerna i en System Center 2012 Configuration Manager site
 • Hitta och organisera resurser
 • Hantera Configuration Manager klienter
 • Hantera inventering och Software Metering
 • Arbeta med queries och rapporter
 • Hantera utskick med paket och program
 • Skapa, hantera och skicka ut Applications (nya sättet att hantera applikationer)
 • Hantera Software Updates
 • Implementera System Center 2012 Endpoint Protection
 • Hantera deployment av operativsystem
 • Hantera compliance settings
 • Hantera mobile devices
 • Konfigurera Wake on LAN, Power Management och Remote Control

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kunskaperna under kursen ska du ha administratörsvana om:

 • TCP/IP och DNS
 • Active Directory
 • Windows Server 2008
 • Grundläggande kunskaper om Publik Key Infrastructure (PKI)
 • Tidigare erfarenhet av SMS 2003 eller Configuration Manager 2007 underlättar men är inget krav

Kursinnehåll

Kursmaterialet utgörs av följande moduler (kapitel):

10747A: Administering System Center 2012 Configuration Manager

Module 1: Overview of System Center 2012 Configuration Manager
Module 2: Planning and Deploying a Single-Site Environment
Module 3: Planning and Configuring Role-Based Administration
Module 4: Planning and Deploying a Multiple-Site Hierarchy
Module 5: Data Replication and Content Management
Module 6: Planning and Completing System Center 2012 Configuration Manager Client Deployment
Module 7: Maintaining and Monitoring System Center 2012 Configuration Manager
Module 8: Migrating from Configuration Manager 2007 to System Center 2012 Configuration Manager

Detaljerat kursinnehåll: 10747A

10748A: Deploying System Center 2012 Configuration Manager

Module 1: Overview of System Center 2012 Configuration Manager
Module 2: Discovering and Organizing Resources
Module 3: Managing the Configuration Manager Client
Module 4: Managing Inventory and Software Metering
Module 5: Querying and Reporting Data
Module 6: Managing Software Deployments by Using Packages and Programs
Module 7: Creating and Deploying Applications
Module 8: Managing Application Deployment
Module 9: Deploying and Managing Software Updates
Module 10: Implementing Endpoint Protection in Configuration Manager 2012
Module 11: Managing Operating System Deployment
Module 12: Managing Compliance Settings
Module 13: Managing Mobile Devices
Module 14: Configuring Wake On LAN, Power Management, and Remote Control

Detaljerat kursinnehåll: 10748A

Kursdatorer

Laborationer utförs på våra kraftfulla datorer från Dell med SSD, 16 GB RAM, Intel i7 Quad core processor.

Certifiering

Kursen är förberedande för certifiering:  70-243 TS: Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Configuring

Läs mer om certifieringen här

Utbildningsform

Kurs

Instruktör

Lennart Wahlberg

Längd

5 dagar

Pris

27 500kr

Kurslokal

Aktiviteten, Kista

Välj startdatum för att boka:

Kursmaterial

I priset ingår två kursmaterial på engelska från Microsoft (Microsoft Official Curriculum).

Förtäring

Morgonkaffe, förmiddagsfika med fralla, lunch samt eftermiddagsfika med nybakat serveras utanför kurslokalen. Citronvatten finns i kurslokalen, samt frukt och godis utanför rummet.


Allmänna villkor
Villkor Expero Vouchers