Populära utbildningar:

Ex55070_550

Ex20335_550

Komplett utbildningsutbud:

Exchange Server

20341B: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
I den här kursen får du lära dig att installera, konfigurera och administrera en Microsoft Exchange Server 2013-miljö samt även få de nödvändiga kunskaperna och riktlinjerna för att optimera den.Läs mer & boka
20342B: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Den här kursen ger dig riktlinjer, best practices och färdigheter som hjälper dig att designa och optimera din Exchange implementation. Den vänder sig till dig som redan gått 20341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 eller har motsvarande kunskaper och som vill fördjupa dig ytterligare i Exchange 2013. Läs mer & boka
10135B: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Få en grundlig genomgång av installation, konfiguration och administration av Microsoft Exchange Server 2010. Dessutom ges en hel del tips om felsökning och riktlinjer för optimering av Exchange Server 2010-miljön.Läs mer & boka
10233B: Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Denna kurs ger dig under fem dagar kunskap om hur du designar och driftsätter en maillösning baserad på Microsoft Exchange Server 2010 i din existerande infrastruktur. Under veckan går vi igenom planeringen för serverrollerna i Exchange och planering för implementation av säkerhet, policies och tillgänglighet. Även olika alternativ för hög tillgänglighet och restore-funktioner gås igenom. Slutligen beskrivs övergången till Exchange Server 2010 från tidigare versioner av Exchange samt integration med andra mailsystem, inklusive Microsoft Office 365.Läs mer & boka
Lync Server

Ex55070A: Microsoft Lync 2013 Depth Support Engineer
Utbildningsform: Kurs, 3 dagar
Kursen ger en grundlig genomgång av Lync Server-arkitekturen ur ett felsökningsperspektiv.Denna kurs är normalt på fem dagar men levereras i detta utförande i ett komprimerat format på tre dagar.Läs mer & boka
Ex20335B: Lync Network Readiness Assessment
Utbildningsform: Kurs, 2 dagar
Denna komprimerade kurs går igenom design av Lync Unified Communications, ur ett nätverksperspektiv. Läs mer & boka
Ex20336B: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
Utbildningsform: Kurs, 2 dagar
På den här kursen lär du dig grunderna i Lync Server 2013. Vi går igenom Lync´s topologi och dess roller. Vi lär oss att installera och administrera Lync och fokuserar på Instant Messaging och konferensdelarna i Lync. Kursen varvar teori med praktiska övningar. Läs mer & boka
Ex20337B: Lync Server 2013 Enterprise Voice
Utbildningsform: Kurs, 2 dagar
Detta är en anpassad utbildning som är resultatet av att vi lyssnat på er feed-back och gjort en komprimerad variant av Microsofts kurs 20337A. Martin Lidholm (MVP) går här igenom ett urval av modulerna och kompletterar med sina egna unika erfarenheter och kunskaper.Läs mer & boka
20336B: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
På den här kursen lär du dig att planera, designa, implementera, konfigurera och administrera en Microsoft Lync Server 2013 -miljö. Under veckan riktar vi in oss på Lync Server 2013 Enterprise Unified Communications -funktioner med tyngdpunkt på samverkan med och migrering från andra kommunikationslösningar. Läs mer & boka
20337B: Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync Server 2013
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Lär dig att designa och konfigurera Enterprise Voice samt Online Services i Microsoft Lync Server 2013. Du kommer få färdigheter och kunskaper för att konfigurera och hantera en Lync Server 2013 miljö on-premises, i molnet eller i en hybridmiljö.Läs mer & boka
System Center Configuration Manager

20696A: Managing Enterprise Devices and Apps using System Center Configuration Manager
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Lär dig administrera ConfigMgr 2012 R2, Windows Intune och tillhörande site system. Vi går även igenom optimering av Endpoint Protection, hantering av compliance, och hur man skapar queries och reports.Läs mer & boka
20695A: Deploying Windows Devices and Enterprise Apps
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Fördjupa dig i deployment-scenarion med Microsoft Deployment Toolkit (MDT) ochSystem Center 2012 R2 Configuration Manager. Deployment av både Windows 7 och Windows 8.1 gås igenom. Läs mer & boka
EC110: Migrera Windows XP till Windows 7 eller Windows 8.1 med ConfigMgr 2012 R2
Utbildningsform: Experience ChalkTalk, 1 dag
Microsoftutbildare - Johan Arwidmark
Ta chansen att under en dag ta del av Johans erfarenheter och få just dina frågor besvarade. Det blir en heldag med tips & tricks kring migrering av Windows XP till Windows 7 eller Windows 8.1Läs mer & boka
EL131D: Mastering ConfigMgr 2012 R2 OSD
Utbildningsform: Experience LabShop, 2 dagar
Microsoftutbildare - Anders Ahl
Denna LabShop är för dig som under två intensiva dagar vill lära dig allt om hur du använder ConfigMgr 2012 SP1 för utrullning av Windows 7 och Windows 8. Utbildningen är framtagen av Johan Arwidmark, Microsoft MVP – ConfigMgr, och innehåller såväl teori som demos och praktiska labbar. Kort sagt, vill du lära dig OS Deployment på riktigt behöver du inte leta längre! Läs mer & boka
System Center Operations Manager

10964B: Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager
Utbildningsform: Kurs, 4 dagar
Lär dig terminologi, koncept samt att installera, konfigurera och underhålla en System Center 2012 R2 Operations Manager (OpsMgr) management group.Läs mer & boka
55006A: System Center 2012 Operations Manager
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Denna kurs ger dig kunskaper om installation och design för Microsoft System Center Operations Manager 2012, SCOM. I kursen ingår de grundläggande koncepten kring övervakning av servrar, applikationer och tjänster.Läs mer & boka
System Center Service Manager & Orchestrator

55007A: Microsoft System Center 2012 Orchestrator
Utbildningsform: Kurs, 2 dagar
Denna kurs lär dig att designa, installera och underhålla Microsoft System Center 2012 Orchestrator. Kursen ger dig först en introduktion till de olika System Center-komponenterna, och lär dig sedan hur Orchestrator 2012 fungerar tillsammans med dessa.Läs mer & boka
55009A: System Center 2012 Service Manager
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Kursen ger dig kunskaper för design och installation av Microsoft System Center Service Manager 2012. Kursinnehållet lägger stor vikt på ärendehantering och konfiguration av de olika ITIL-processerna.Läs mer & boka
Private Cloud

20247C: Configuring and Deploying a Private Cloud
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
I den här kursen får du både teoretiskt och med praktiska labbar lära dig planera och implementera en cloud-lösning baserad på Microsoft System Center 2012 R2. Läs mer & boka
20246D: Monitoring and Operating a Private Cloud
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Den här kursen är för dig som vill lära dig hur man managerar och administrerar en Microsoft System Center 2012 R2 moln-miljö. I kursen går vi även igenom hur man monitorerar infrastrukturen och applikationer som körs i molnet. Läs mer & boka
Windows

20687D: Configuring Windows 8.1
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Lär dig att installera, uppgradera till och licensera Windows 8.1. Du får också lära dig att hantera lagringytor, arbeta med IP-konfiguration samt felsöka prestanda i Windows 8.1. Vidare ingår att hantera säkerhetshot, arbeta med applikationer och appar från Windows Store. Nyheter i Windows 8, som klientversionen av Hyper-V, SkyDrive-funktionalitet, PowerShell 3.0, ingår också.Läs mer & boka
20688D: Supporting Windows 8.1
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Lär dig Windows arkitektur och att felsöka med t.ex: Desktop Optimization Package (MDOP), Application Compatibility Toolkit (ACT), Windows Performance Toolkit (WPT), Microsoft Message Analyzer och även Sysinternals verktyg.Läs mer & boka
6292A: Installing and Configuring Windows 7 Client
Utbildningsform: Kurs, 3 dagar
Kursen lär dig hantera Windows 7 med fokus på olika installationsscenarion, konfiguration, nätverks- och säkerhetsfunktioner, underhåll, mobilitet samt nyheter för Windows 7.Läs mer & boka
6294A: Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Fördjupa dina kunskaper i Windows 7 och specialisera dig på utrullning, konfiguration samt administration av Windows 7. På kursen lär du dig att rulla ut Windows 7 i stora organisationer. Du lär dig också att designa, konfigurera samt hantera Windows 7-miljön.Läs mer & boka
Windows Server

20410D: Installing and Configuring Windows Server 2012
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
I denna kurs fokuserar vi på områden som grundläggande Active Directory, DNS, DHCP, IPv4/IPv6, filhantering, skrivarhantering, Group Policies och Hyper-V.Läs mer & boka
20411B: Administering Windows Server 2012 R2
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Kursen lär dig om avancerade lösningar och tjänster för att kunna installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 R2 infrastruktur.Läs mer & boka
20412D: Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
I den här kursen går vi igenom hur man implementerar de grundläggande funktionerna i Windows Server 2012 i en befintlig infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att kunna installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 infrastruktur. Läs mer & boka
20413C: Designing and Implementing a Server Infrastructure
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
På den här kursen går vi igenom uppgradering och migrering, hantering av IP-adresser med IPAM, DNS och DHCP, design av Active Directory, lagringslösningar för filservrar samt att säkra upp nätverket med DirectAccess, VPN, RADIUS och NAP.Läs mer & boka
20414C: Implementing an Advanced Server Infrastructure
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Lär dig planera och implementera en säker infrastruktur med hög tillgänglighet med focus på Active DirectoryFederation Service (AD FS), public key infrastructure (PKI) och Active Directory Rights Management Services (AD RMS).Läs mer & boka
20417D: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
Utbildningsform: Kurs, 5 dagar
Den här kursen riktar sig främst till dig som vill uppdatera dina tekniska kunskaper från Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2 till Windows Server 2012 R2. Goda förkunskaper om tidigare Windows Server-versioner är en förutsättning.Läs mer & boka